Allergietesten

Allergietesten

Nadat parasieten en infecties onderzocht zijn, kunnen allergietesten uitgevoerd worden door Dr. Luc Nagels. Dit gebeurt door een eenvoudige bloedafname. De bloedname zelf is niet de moeilijkheid, wel de interpretatie van de resultaten.

Allergieën zijn een enorm groot probleem bij dieren, en dit neemt, naar analogie bij de mens, steeds meer toe.