LDDT - Low Dose Dex Test

LDDT - Low Dose Dex Test

LDDT staat voor low dose dexamethasone test oftewel lage dosis dexamethasone suppressie test. Dexamethasone is een medicijn wat in het lichaam het effect van cortisol heeft. In het labo wordt het echter niet gemeten.

Waarom ?

Met een LDDST kunnen we nagaan of uw hond een te hoge hoeveelheid cortisol aanmaakt.

Cortisol noemen we ook het ‘stresshormoon’. Bij stress wordt cortisol vrijgegeven in de bijnieren. Honden met de ziekte van Cushing hebben continu een te hoog cortisol gehalte in het bloed.  De diagnose kan gesteld worden met de LDDST.

Hoe ?

Bij deze test worden er in totaal 3 bloedafnames gedaan met telkens 4 u tussen. U kunt uw hond een dagje bij ons in de kliniek laten, of u mag even gaan wandelen of naar huis gaan en om de 4 u terugkomen.

De eerste bloedafname gebeurt nuchter. Onmiddellijk daarna spuiten we een lage hoeveelheid van dexamethasone in. Het lichaam zal nu rekening houden met het extra cortisol effect van de dexamethasone. Die reactie kunnen we meten bij de bloedname op 4 uur later en op 8 uur later. Bij een gezonde hond zal het cortisolgehalte onderdrukt worden door een verminderde productie van het bijnierschors stimulerend hormoon (ACTH).
Bij een hond met de ziekte van Cushing blijft de cortisol waarde in het bloed hoog.