Dierenkliniek Sanimalia +32 11 28 46 00
Dierenkliniek Sanimalia Gouverneur Verwilghensingel +32 11 28 46 00

Naast onze hoeve in Diepenbeek, hebben we een nieuwe vestiging in Hasselt op de Gouverneur Verwilghensingel 30.  We merkten dat onze klanten te lang moesten wachten om een afspraak te kunnen krijgen.  Deze nieuwe vestiging zorgt ervoor dat we ons team kunnen uitbreiden en dus betere en snellere service in het vooruitzicht kunnen stellen. Onze kennis en ervaring wordt dan verdeeld over de twee vestigingen.  Onder 'Ons team' kan je ook onze nieuwe talenten bekijken.
 

Om een afspraak te maken blijven de communicatiewegen als vanouds.  Onze assistentes zullen samen met u bekijken op welke locatie u best geholpen kan worden.

Over ons

Een beetje historiek van onze kliniek

Over ons

Een beetje historiek van onze kliniek

Dierenkliniek Sanimalia vindt zijn oorsprong in de éénmanspraktijk van dr. Jos Vandelaer in het centrum van Hasselt. Hij begon eind jaren zestig van de vorig eeuw. Vijftig jaar praktijk voor gezelschapsdieren komt weldra in zicht !

Sommige van onze huidige klanten kwamen als kind bij hem in de Rodenbachstraat. Het was de eerste dierenartspraktijk in Limburg met een röntgentoestel voor gezelschapsdieren.

Eind jaren tachtig voelde Jos Vandelaer de nood aan extra kennis wat betreft oogziekten. Sinds kort daarna verzorgt dr. Eveline Capiau één dag per week de oogonderzoeken. Zij was de eerste dierenarts in Vlaanderen die enkel ogen behandelde. Ze heeft de voorbije 25 jaar zowat alle dierenartsen die in Gent afstudeerden, opgeleid in de oogheelkunde van de huisdieren. Ze doet dit nog steeds met volle inzet.

In 1994 besloot dr. Vandelaer om samen met zijn jongste collega dr. Sonia Vande Paer een nieuw praktijkgebouw op te richten aan de grote ring van Hasselt.  Naar de normen van die tijd was dit een goed uitgeruste praktijk voor gezelschapsdieren. Dr. Vande Paer heeft zich doorheen de jaren meer en meer toegelegd op chirurgie en orthopedie. Ondertussen is daar ook neurochirurgie bijgekomen voor verlamde dieren.

In 1998 vervoegde dr. Luc Nagels het team. Zijn kennis van huidziekten en interne geneeskunde betekende een verdere toename van de zorg voor huisdieren.  Sindsdien heeft de cytologie zijn intrede gedaan in de praktijk. De techniek om cellen van allerlei organen zelf te kleuren en te onderzoeken onder de microscoop maakt de diagnose en opvolging van vele huidziekten mogelijk. Het is ondertussen ook een onmisbaar hulpmiddel om dieren met tumoren of ontstekingsprocessen te onderzoeken.

Kort daarna veranderden we de benaming ‘Algemene Groepspraktijk’ naar ‘Dierenartsenpraktijk St. Katharina’ naar de nabij gelegen Katharinawijk in Hasselt.

Na 37 jaar diergeneeskunde besloot dr. Vandelaer in 2002 op verdiend pensioen te gaan. In zijn plaats kwam dierenarts Ine Meuwis. Ze liep al enkele jaren mee in de praktijk en kende de manier van werken en ook al heel wat klanten. Haar interessegebied evolueerde naar chirurgie en bijzondere diersoorten (konijnen, cavia’s, hamsters …). Naast standaard weke delen chirurgie heeft dr. Meuwis ondertussen ook de endoscopische onderzoeken van de neus, maag en darmen, zelfs van de blaas geïntroduceerd.  Ze voert ook endoscopische operaties uit.

In september 2002 begon de eerste dierenarts-assistente te werken : Annelies Michielsen. Ze was één van de eerste gediplomeerde dierenartsassistenten in Vlaanderen. 

De samenwerking met dierenarts Tom Hendrickx begon in 2004. Hij is de pure internist in onze praktijk, met dan vooral interesse in oncologie (tumorziekten) en cardiologie (hartziekten). In beide vakgebieden is onze kennis fel geëvolueerd de voorbije jaren. De diagnose van hartziekten is veel betrouwbaarder geworden sinds de echocardiografie is doorgedrongen in de diergeneeskunde. Ook het behandelingsplan voor tumor patiënten biedt tegenwoordig veel meer mogelijkheden dan twintig jaar geleden.

Doorheen de jaren werd het team uitgebreid met extra dierenarts-assistenten. In die tijd was dit een nieuw beroep in België. Ondertussen hebben deze medewerkers een onmisbare taak binnen de praktijk. Ze zijn niet alleen onze verpleegsters voor de dieren, maar ze zijn ook onmisbaar in de communicatie met en tussen de dierenartsen en ze verzorgen vaak het direct contact met de eigenaars.

Een nieuwe dierenkliniek

Gaandeweg werd duidelijk dat het praktijkgebouw in Hasselt echt te klein werd. We hebben allerlei opties bekeken maar uiteindelijk gekozen voor de grote stap vooruit.

De keuze viel op een oude vierkantshoeve in Diepenbeek, grenzend aan Godsheide. De verbouwingen werden gestart in 2012 en duurden wat langer dan een jaar. Het resultaat mag gezien worden. We hebben er een mooi, maar vooral functioneel gebouw van gemaakt met alle moderne voorzieningen voor het herstel van de dieren. We zijn verhuisd op 29 april 2013. Voor ons blijkt het elke dag opnieuw een aangename en stimulerende werkomgeving te zijn.

Het enthousiasme straalde af op onze collega’s en klanten. Reeds kort na de verhuis was er extra nood aan  administratieve en logistieke ondersteuning. Deze managementtaken worden ter harte genomen door Tom Bleus, de echtgenoot van dierenarts Ine Meuwis.

In 2015 kregen we versterking van twee nieuwe dierenartsen: Michelle Lhomme en Karen Welkenhuysen. Ondertussen zijn zij twee vaste waardes binnen de praktijk en zorgen zij elke dag nog met veel liefde voor jullie huisdieren. Michelle heeft zich voornamelijk toegelegd op chirurgie en endoscopie terwijl Karen zich verder gericht heeft op kattengeneeskunde, interne geneeskunde en tandheelkunde.

In 2016 voegde Lukasz Branica zich toe aan onze rangen met veel enthousiasme. Zijn interesse gaat vooral uit naar de interne geneeskunde, cardiologie en neurologie.

Verder hebben we in 2017 dierenartsen Simon Bollengier en Liene Swennen toegevoegd aan ons team. Zij doen algemene diergeneeskunde en bouwen hun interesses uit. 

Ondertussen bestaat het assistenten korps uit enkele mensen met heel wat ervaring. Je kunt hen ontmoeten op deze pagina.

We voelen dat er voor gezelschapsdieren nog vraag is naar extra onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden. Als we jonge dierenartsen/teamplayers vinden voor het juiste vakgebied dan willen we hen graag ontmoeten en bespreken of een samenwerking opportuun is. Onze huisdieren kunnen er alleen maar beter van worden.

Het is nu onze taak om waar te maken waar we voor staan : " voor gezonde dieren - SANIMALIA "